ACQUA aoyama lTO short hair

short hair
cut &hair color